Balance

Balance

Selskabet skal være i balance på alle områder

Selskabet lægger vægt på en konkret balance mellem forskellige medlemssegmenter. Det via kvotering. Vi tilstræber altid at have lige mange kvinder og mænd, lige mange Dominante (Herrer, Fruer, Sadister, Riggere) og submissive (slaver, slavinder, tøser, masochister) og en jævn aldersfordeling.

Vi tilstræber ligeledes, at der er balance mellem de forskellige aktiviteter så de tilgodeser medlemmernes interesser.