Medlemsskab

Medlemsskab

Hvis du/I er interesseret i at blive medlem af Det Sorte Selskab, skal man enten sende en ansøgning via kontaktformularen her på siden eller trykke på mailikonet nederst på siden, som vil oprette en mail i dit/Jeres foretrukne mailprogram.


Ansøgningen behandles med den yderste diskretion, og vil kun blive læst af få udvalgte i Selskabet.


Du/I behøver ikke oplyse fulde navn, bopæl mv., men da vi ikke anvender nick-names, skal vi bede om, at der anvendes korrekt(e) fornavn(e).


For at kunne vurdere, om der er det fornødne match mellem dig/Jer og Selskabet, skal ansøgningen begrundes.


Man vælger selv, hvad der er relevant at oplyse, og som kan give os et retvisende indtryk af dig/Jer.


Det er ikke vigtigt at medtage private forhold omkring job, bopæl og lignende, der ligger udenfor vores fælles interesseområde.


Du bedes derimod beskrive alder, køn og give et indtryk af dine/Jeres BDSM-interesser, erfaring, præferencer, praksis og måske forestillinger.


Endvidere vil vi gerne høre, hvad interessen for Det Sorte Selskab bygger på, og hvor du/I forestiller sig, at der er et match. Der må også gerne suppleres med henvisning til din/Jeres eventuelle profil på Scor, Kinkster, Fetlife, blogs eller lignende.


I Selskabet vil herefter vurdere, om der er grundlag for, om du/I kan inviteres til en introduktionsaften.


En introduktionsaften varer ca. 2 timer, og der gives kun adgang til personer, der er udvalgt på baggrund af en personlig ansøgning, og som underskriver en diskretionserklæring ved ankomsten.


Repræsentanter fra Selskabet vil fortælle om os og fremvise lokalerne samt høre om deltagernes interesse for at blive medlemmer.


Efter en introaften besluttes, om der kan tilbydes medlemsskab til de deltagere, der måtte ønske dette.


Selvom der ikke finder direkte BDSM-udfoldelser sted, er der altid en magisk og særlig stemning i Selskabet - også på en introaften.