Arrangementer

Arrangementer

Vores arrangementer spænder vidt og er mangeartede i temaer, udtryk og indhold. De fleste afholdes i vores egne lokaler selvom vi også nyder arrangementer i andre omgivelser.


Vi bestræber os på, at arrangementer er gratis for medlemmer af Det Sorte Selskab. Det er med til at forøge værdien af et medlemskab. Hel eller delvis egenbetaling forekommer i særlige tilfælde, hvor indholdet enten ikke tilgodeser selskabets fællesskab, eller hvis indhold eller rekvisitter er særlig bekostelige.


Medlemsaftener med plads til samtale, interessefællesskab og leg


Åbne aftener:

Hvor medlemmerne kan medbringe gæster og hvor der er plads til samtale, interessefællesskab og leg


  • Rebaftener, shibari og kinbaku – både lukkede, kun for medlemmer, og åbne for medlemmer med gæster.
  • Workshops.
  • Dialogaftener, hvor vi har emner/temaer i spil f.eks. aftercare, åbne forhold og ”vis mig dit kink”, som er deling/fremvisning af forskellige kinks til fælles inspiration, f.eks. fetichemner, strøm, nåle, reb mv.
  • Playnights f.eks. De Sorte vinterlege, stuepige og butlertema, juletema hvor der gives rigeligt med gaver af mere eller mindre smertefuld karakter og medical tema – eller et helt andet tema efter medlemmernes fantasi og lyst.
  • Traditionelle arrangementer med protokol (high, medium eller low), f.eks. Krystalmiddag.
  • Traditionelt munch ude eller i lokalerne, f.eks. Femdom munch, munch for unge (+18 år).


Andre muligheder:

Der er stort set ikke det medlemsarrangement og det tema i vores sorte univers, som ikke vil kunne afholdes, eller har været afholdt i Det Sorte Selskab.

Vi værdsætter et varieret og mangfoldigt udbud af arrangementer. ”Den der handler - bestemmer” er vores arrangementsmotto. Det betyder, at du ikke bare kan – du opfordres til at arrangere aktiviteter i Det Sorte Selskab. Vores erfarne Arrangementsgruppe er altid parat til at hjælpe dig/jer.


Typer af arrangementer:

1. Medlemsevent uden tema, åbent for alle medlemmer.

2. Medlemsevent med fast eller indledende tema, åbent for alle medlemmer.

3. Åbent arrangement uden tema, åbent for alle medlemmer og evt. gæster.

4. Åbent arrangement med fast eller indledende tema. Åbent for alle medlemmer og evt. gæster.

5. Lukket særarrangement, kun for inviterede medlemmer og deres evt. gæster.

6. Lukket særarrangement, privat udlån i et forudaftalt tidsrum.


Planlægning:

Vores arrangementsgruppe koordinerer og hjælper gerne. Arrangementsgruppen er frivillige medlemmer med erfaring, talent og interesse i events og arrangementer. Gruppen har sit eget budget og sikrer, at alle arrangementer afholdes i Selskabets ånd og i overensstemmelse med vores værdigrundlag.


Spørgsmål:

Spørg gerne – vi vil så gerne hjælpe. Du kan altid skrive til Arrangementsgruppen på Selskabets interne forum.